Coalitie noodhulp Zwolle

Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft een aantal organisaties elkaar opgezocht. Daarbij is gekeken hoe zo snel en effectief mogelijk hulp kon worden geboden aan degenen die door de crisis zich voor een probleem gesteld zag waarvoor op korte termijn geen oplossing was. Het waren een viertal organisaties t.w. Noodfonds Zwolle e.o., Stichting Present Zwolle, Stichting Voor Elkaar Zwolle en de Commissie Gezamenlijke Kerken. Laatstgenoemde is een al een ruim 30 jaar bestaand noodfonds van 7 diaconieën van kerken in Zwolle.

Het Noodfonds Zwolle heeft zich gericht op het verstrekken van laptops. Kinderen moesten, omdat de scholen werden gesloten, thuis hun schoolwerk doen. Niet ieder gezin beschikte over een laptop of er waren gezinnen met meerdere kinderen met één laptop.  Het Noodfonds Zwolle heeft de afgelopen weken 60 aanvragen voor laptops afgehandeld. Het vertegenwoordigde een waarde van € 17.500,–. De laptops konden worden uitgedeeld. Ook waren naast nieuwe ook de nodige nog zeer goede tweedehands laptops of chromebooks. Deze werden met hulp van vrijwilligers van de Stichting Voor Elkaar bezorgd en geïnstalleerd.

De Stichting Present kon veel praktische hulp verlenen. Mensen die de deur niet meer uit konden of mochten, zijn door vrijwilligers van Present geholpen met het doen van boodschappen en andere klussen. De hulp was gezien de dankbare en mooie reacties zeker op z’n plaats.

De commissie gezamenlijke kerken verleende de ‘EHBO’. Er waren mensen die door de crisis niet meer in hun eerste levensbehoeften konden voorzien. Deze groep viel in een drie categorieën in te delen, t.w.

1. Er waren mensen die in de schuldsanering zaten en net van hun wekelijkse leefgeld konden rondkomen. Doordat de schappen in de supermarkten in de eerste weken leeg waren, moesten zij duurdere producten kopen en dát was net niet meer te doen. Aan de betrokkenen werd een bon van de Jumbo verstrekt en geen contanten. Dit was een goede zet. Op de bon met een vrolijke verpakking stond de tekst ‘Kadootje voor jou’. Zo ervaarde mensen het ook, een cadeautje.

2. Ook waren er mensen die meerdere malen per week bij familie of vrienden konden eten. Door de coronacrisis was dit niet meer mogelijk. Met de bon kon men zelf inkopen doen en was men zo voorzien van het dagelijks eten.

3. De meest bizarre groep waren twee Eritrese families. Het ging om een familie van 7 en 4 personen. In beide gevallen woonde één van de gezinsleden al in Zwolle. Zij hebben gezinshereniging aangevraagd wat na jaren procederen is toegekend. In maart en april zijn de families naar Nederland gekomen. Na een verblijf van 3 dagen bij het al in Nederland wonende familielid moesten zij zich melden in Ter Apel voor registratie en plaatsing in een AZC. Door de maatregelen is Ter Apel dicht gegaan waardoor de betrokken families zich niet konden melden en registeren. Een familie moest zich melden bij de noodopvang in Zoutkamp, maar is ook daar weggestuurd, ‘welkom in Nederland’. Zij moesten onderdak zoeken bij het familielid dat al in Nederland was, die op z’n zachts gezegd al krap behuisd was. Zij zagen geen mogelijkheden om hun families te onderhouden. Met het verstrekken van de bonnen is dit ondervangen en hadden ze in ieder geval fatsoenlijk te eten.

Uiteindelijk is er voor een bedrag van ruim € 3.000,– voor 17 aanvragen aan hulp verstrekt.  Al met al is de hulp snel effectief afgehandeld. In de meeste gevallen binnen 24 uur. Op dit moment worden de activiteiten van de Coalitie in slaapstand gezet. Gezinnen die een computer nodig hebben, zijn voorzien en alle hulp en contacten voor boodschappen doen, zijn georganiseerd. De commissie gezamenlijke kerken ontvangt zo nu en dan nog een aanvraag voor leefgeld.

Ook het Diaconaal Platform liet ook van zich horen. In de coronacrisis gaf zij wekelijks een nieuwsbrief uit. Dit is later afgeschaald naar 2 weken. In deze nieuwsbrief zijn alle initiatieven om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten, opgenomen. Bijzonder om te zien en te merken welke mooie en goede dingen er in de Zwolse samenleving gebeuren. Er ontstaat min of meer een andere samenleving met meer aandacht en betrokkenheid op elkaar, meer de menselijke dan de economische maat. De kunst is om dat nu vol te houden.

Verder heeft het Platform een actie georganiseerd voor de Voedselbank. Bewust is gekozen voor een financiële actie. In het land werden voedselacties gehouden met o.a. het inzamelen van brood en andere producten. Het voordeel van een financiële actie is dat er geen fysiek contact is tussen gever en ontvanger, de Voedselbak kon ook na een week vers voedsel aankopen (brood uit de vriezer is na weken minder lekker) en de Voedselbank kon gerichter inkopen en was niet afhankelijk van hetgeen werd aangeleverd. De actie heeft meer dan € 10.000,– opgebracht.

Wim van Ree, diaconaal consulent.

Meer blogs

Opladen als het kan

Openbare en publieke voorzieningen worden minder. Deze zijn nu net voor mensen met een laag inkomen van belang. Zo is het aantal openbare bibliotheken in Nederland tussen 1999 en 2006 gedaald van 544 naar 154, het aantal zwembaden in 25 jaar van 334 naar 220. Een daling is ook te zien bij muziekscholen en andere…

Leven van de tegenwind

Het thema voor dit nummer van Gaandeweg is getiteld ‘Leven van de wind’. Een dergelijke tekst of thema kan iets vrolijks en onbezorgds hebben, in de zin van ‘we zien wel wat er gebeurt, de zorgen zijn voor morgen’. Voor sommige mensen kan het cynisch zijn of kan het wrang aanvoelen. In de dagelijkse praktijk…

Volhouden bij een open hemel

Op het moment dat dit geschreven wordt is het onrustig in de wereld. Er vallen door de bombardementen in Gaza veel doden, ook kinderen, vanuit Israel zijn er door Hamas kinderen ontvoerd. De oorlogsschermutselingen in Oekraïne lopen ook nog niet naar een einde. Dan moeten we ook nog Kerst vieren, het feest van licht en…