Blog week 10 – diaconaal consulent

Afgelopen week werd bij een bijeenkomst van het Diaconaal Platform de handreiking ‘Eenzaamheid en kerk’ gepresenteerd. De handreiking is het resultaat van een jaar lang bezinning van het Diaconaal Platform over dit onderwerp. Het is een handzaam en praktisch geheel geworden.

Papier is geduldig, maar wat gebeurt er concreet. Zo af en toe komen we mensen op het spoor die door iedereen vergeten zijn, soms door eigen toedoen, soms ook niet. Mensen die niet meer welkom zijn bij de hulpverlening of door hen niet meer ‘geholpen’ kunnen worden, sociaal ongewenst gedrag vertonen of niet meer kunnen voldoen aan de maatstaven die de samenleving of hun omgeving hen opleggen.  Het gaat om mensen die hun verjaardag alleen vieren of na het verlies van iemand die ze lief was, geen adres hebben om dit te delen. Deze mensen komen we tegen. Het is vaak onzichtbaar.

In de wintermaanden is er in het Inloophuis de Bres op de zondagmiddag een inloop voor wie er maar even wil komen. Het was in eerste instantie opgezet als alternatief voor de opvang van dak- en thuislozen van het Leger des Heils. Deze voorziening is een aantal jaren geleden wegbezuinigd. Opmerkelijk is het dat op de zondagmiddag niet alleen daklozen zijn die komen, maar ook mensen die wel een huis, maar geen thuis hebben. Het zijn mensen die de lengte en de leegte van de zondagmiddag ervaren. Zij vinden op zondagmiddag in de Bres een luisterend oor en doen wat ieder op zondagmiddag doet: de krant lezen, koffie drinken, spelletje doen, een goed gesprek of soms even ‘slap ouwehoeren’. Opmerkelijk is dat de bezoekers veelal man zijn. Hierover was ik wat verbaasd. Vaak zie ik dat mannen zich wat minder goed kunnen redden. Toen ik dit aan mijn vrouw vertelde was zij wat minder verbaasd, maar dat even geheel terzijde.

Wim van Ree, diaconaal consulent.

Meer blogs

Met een andere blik

In deze uitgave van Gaandeweg komt o.a. aan de orde in hoeverre de coronapandemie het afgelopen jaar heeft geleid tot een ommezwaai in het kerkelijk werk. Welke veranderingen zijn opgetreden of welke aanpassingen zijn gedaan? Missen we mensen?Bij het begin van de pandemie in het voorjaar van 2020 waren er helpende handen te over. Mensen…

Hoe kijk je naar jezelf, wie ben je?

Bij de vraag van de redactie om voor deze uitgave van Gaandeweg weer een bijdrage te schrijven kwamen er wel een paar uitdagende vragen in het vizier. Het gaat daarbij o.a. over de huidige problematiek en maatschappelijke ontwikkelingen waarbij boeren, burgers en buitenlui demonstreren en opkomen voor betere omstandigheden. Een vraag die bij de redactie…

Politici in gesprek met ervaringsdeskundigen

De Werkgroep In Gesprek (WIG) is onderdeel van de Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing Zwolle (WWL). De Werkgroep In Gesprek brengt mensen die in (sociale) armoede leven of moeilijk aan de maatschappij kunnen deelnemen, in gesprek met politici. Contact: consulent@diaconiezwolle.nl. De politici die deze keer de gesprekken voerden waren mevrouw Hilde Palland, lid van de Tweede…