Actie voor de Voedselbank

Adventskerk-Oosterkerk

De Voedselbank krijgt minder producten aangeleverd en het aantal aanvragen voor een voedselpakket neemt toe. De Diaconieën van de Adventskerk en de Oosterkerk vragen daarom gezamenlijk aandacht voor de Voedselbank. Wij kunnen momenteel geen inzamelingsactie voor producten houden in onze beide kerken. Wij kunnen u wel attenderen op de Voedselbank en vragen of u de Voedselbank Zwolle e.o. wilt steunen met een financiële bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken aan de Voedselbank op:                                                              

IBAN rekeningnummer NL56 INGB 0001 4861 19 t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o. o.v.v. Aankoop voedsel.