Zwolle deelt warmte

Hulp nationaal

Met ‘Zwolle deelt warmte’ vragen we uw/jouw aandacht voor mensen die door de stijgende energiekosten niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een initiatief van de Commissie Gezamenlijke Kerken.

De Commissie Gezamenlijke Kerken is een kerkelijk noodfonds van meerdere diaconieën van Zwolse kerken dat al sinds 1988 bijdragen verleent aan inwoners van Zwolle die niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. De Diaconie van de Protestantse Gemeente is de penvoerder.
We zorgen voor financiële ondersteuning voor de mensen die dit het meeste nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan leefgeld voor een aantal dagen, zodat mensen boodschappen kunnen doen. Deze ondersteuning door de Commissie Gezamenlijke Kerken is voor de korte termijn, totdat er langdurige ondersteuning door een andere organisatie of de gemeente Zwolle geboden kan worden.

Hulp nodig?
Kunt u door de stijgende kosten niet meer in uw dagelijkse levensbehoefte voorzien en weet u niet waar u hulp kunt krijgen? Neem contact op met Wim van Ree, de diaconaal consulent van de PGZ. Zijn contactgegevens staan linksonder op de webpagina.

Wilt u helpen?
We vragen u/jou om een financiële bijdrage te leveren en zo deze hulpactie mogelijk te maken. Dit kan via het rekeningnummer NL12 RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle, o.v.v. ‘Zwolle deelt warmte’. Deze actie wordt mede ondersteund door het Diaconaal Platform Zwolle. Alvast hartelijk dank!

Dinsdag 8 november van 19:30 tot 20:30 organiseert Warm Thuis Zwolle weer een informatieavond. Bij deze nodigen we u uit om aan te sluiten en mee te denken. Op deze avond willen we u bijpraten over de voortgang en uitdagingen in het Warm Thuis project. Ook willen bespreken hoe we uw hulp kunnen gebruiken om meer Zwollenaren te bereiken die Warm Thuis goed kunnen gebruiken. Uiteraard zal er ruimte zijn voor vragen en opmerkingen. Wij kijken uit naar uw komst en graag vernemen we of u aanwezig zal zijn.

Meer nieuws

Opzien en verder zien

Als je mensen vraagt wat ze denken bij diaconaat en diaken dan wordt dit vaak geassocieerd met doen, handen uit de mouwen steken en geloof heeft ook handen. In dit beeld zijn diakenen vaak doeners. Kortom, kerk in actie of zoals de titel van het beleidsplan van de diaconie ‘Kerk aan de winkel’. In de…

Armoede

Boek: noodlot of onrecht?

Dit boek is een document over een van de armste gezinnen in Nederland. Langzaam ontrolt zich de levensgeschiedenis van Irene Meermans en haar gezin, van vroege jeugd tot en met het contact met de Vierde Wereld-beweging (ATD). Juist haar deelname aan deze beweging heeft haar bestaan meer kleur gegeven; het zelfvertrouwen is met sprongen toegenomen…

Diaconale bibliotheek

Brochure: Diakonaal geld en de banken

Uitgeverij: Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk.