Werkgroep In Gesprek Zwolle

Algemeen
Klik hier voor enkele praktijkvoorbeelden

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Zeven maal zeven

Over sabbatjaar en jubeljaar als Gods bevrijdende econonie.

Armoede

Brochure: Arm en schuldig?

Uitgeverij:0 Meinema (1984). De gemeente en de nieuwe vragen rond arm en rijk

Diaconaat

Het diaconaat is een van de kerntaken van christelijke kerken; deletterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaaropstellen, of vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die ditnodig hebben.Diakonia betekent letterlijk vertaald uit het Grieks: “dienen aantafel” en “voor levensonderhoud zorgen””. In de Bijbel in hetNieuwe Testament krijgt de bredere betekenis van “dienen”. Hetwordt…