Digitale voorbereiding Vredesweek Zwolle

Algemeen

Digitale voorbereiding Vredesweek Zwolle op 8 april

Dit jaar is de vredesweek van 18-26 september. Het thema is ‘Inclusiviteit. Wat doe jij in Vredesnaam? Als voorbereiding van de Vredesweek nodigt het Vredesplatform Zwolle iedereen die zich betrokken voelt uit om op donderdag 8 april 2021 om 20.00 uur digitaal mee te denken over activiteiten in de Vredesweek in Zwolle.

Het Vredesplatform Zwolle organiseert zelf weer een Walk of Peace. Deze zal plaatsvinden in de wijk Dieze. Hiervoor zijn in 2020 al veel contacten gelegd in de wijk. Organisaties, groepen en kerken kunnen ook activiteiten organiseren zoals een lezing, discussie, film, samen creatief bezig, of een wake houden. Het doel van deze activiteiten is om onder de Zwolse inwoners het denken over vrede te bevorderen en om nieuwe verbindingen te maken tussen de bewoners onderling. Het Vredesplatform Zwolle brengt alles bij elkaar en zorgt voor een flyer met daarin een overzicht van alle activiteiten. Je kunt je opgeven voor 8 april via: vredesplatformzwolle@gmail.com. Na aanmelding krijg je een link voor de bijeenkomst. We hopen belangstellenden op 8 april om 20.00 uur online te begroeten. Zie ook: www.vredesplatformzwolle.nl. Vredesplatform Zwolle.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Dienen en delen

In een tijd waarin de rol en de positie van de kerk sterk veranderen, is bezinning op haar diaconale taak van groot belang. Dit basisboek diaconaat met de titel Dienen en delen reikt voor deze bezinning het nodige materiaal aan. In het eerste deel komen de bijbelse fundering, de geschiedenis en theologie en hermeneutiek van…

Diaconale bibliotheek

Bijbelstudies: De tijd vooruit

Bijbelstudies over Christelijke betrokkenheid bij een verscheurde wereld.

Hulp internationaal

Voedselactie Dorcas

Vanwege de toename van het aantal besmettingen en de nieuwe maatregelen die op 2 november zijn afgekondigd, is op het allerlaatste moment besloten de opzet van de Dorcas Voedselactie 2021 om te gooien. De vrijwilligers staan daarom deze week niet in de supermarkten. Maar dat betekent niet dat er niks meer gedaan wordt! Alles op…