Boek: Ruim baan voor gerechtigheid

Diaconale bibliotheek

Wij moeten opkomen voor de armen en verdrukten. Maar we leven in de praktijk een luizenleven. Hoe kunnen we die twee dingen met elkaar rijmen? Hoe gaan we om met de nood in de wereld?

En vooral: wat zegt de Bijbel over deze dingen. Want we staan natuurlijk pal voor de waarheid van Gods Woord, en de leer van de Schrift zullen we te vuur en te zwaard verdedigen. Maar diezelfde Schrift kan het ons ook heel ongemakkelijk maken.

Moeten christenen die de oude, orthodoxe leer van kruis en verzoening en rechtvaardiging uit het geloof hooghouden zich druk maken over gerechtigheid? Nou en of; en juist zij, betoogt Tim Keller in dit boek.

Het is misschien wel zijn meest indringende en ingrijpende boodschap tot nu toe. Des te opvallender is het talent van Keller om ook in het vuur van zijn pleidooi voor kerk- en wereldverbetering altijd de eisen van evenwichtigheid, ruimhartigheid en respect voor alle mensen, meningen en richtingen in het oog te houden.

Meer nieuws

Armoede

Brochure: Aan de keukentafel

Auteur: Gemeente Zwolle (2010) Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle.

Diakonia

Maak jongeren warm voor diaconaat – 6 tips

Hoe betrekken we jongeren bij diaconaat? Deze vraag hebben veel diaconieën en ZWO-groepen. Doe uw voordeel met deze tips van JOP, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk. Tip 1. Laat u kennen Wat weten jongeren van diaconaat? Veel jongeren kunnen geen antwoord geven op vragen als: Wat is een diaken, en wíe zijn diaken in…