Boek: De ongeziene gezien

Diaconale bibliotheek

In dit boek zijn acht verhalen opgetekend van mensen die door heel verschillende omstandigheden in een kwetsbare situatie zijn gekomen. Het zijn ontmoetingen met mensen die de moed hebben gehad om met ontwapenende openheid over zichzelf te vertellen. Het zijn ontroerende verhalen over hun strijd en keuzes, over moeite en kracht, angst en onvermogen, maar vooral ook over
hun liefde, hoop en doorzettingsvermogen waarmee zij hun weg zijn gegaan door de gebrokenheid van het bestaan. Het zijn acht verhalen over de kunst van het leven waarin zij met vallen en opstaan hun weg hebben gevonden. Met het lezen van deze verhalen stappen wij in een wereld die vaak niet onze wereld is, maar die dit zo zou kunnen zijn.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Dienen en delen

In een tijd waarin de rol en de positie van de kerk sterk veranderen, is bezinning op haar diaconale taak van groot belang. Dit basisboek diaconaat met de titel Dienen en delen reikt voor deze bezinning het nodige materiaal aan. In het eerste deel komen de bijbelse fundering, de geschiedenis en theologie en hermeneutiek van…

Het wonder dat een wonder mogelijk maakt

Het wonder dat een wonder mogelijk maakt. (Johannes 6: 5) Je leest er zo makkelijk overheen, heb ik weer eens gemerkt. Je weet bij het Bijbellezen al vaak precies wat er staat. Zeker ook bij zo’n bekend verhaal als de spijziging van de vijfduizend bij de zee van Galilea. Het wonder van de vijf broden…