Diakonia

Diakonia

Nieuwe manieren om mensen in nood te helpen

De kerk is een maatschappelijk factor van belang. Dat bleek ook vandaag weer op de 121e Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie. Zo’n 1100 diakenen, predikanten en zwo-leden kwamen bijeen rond het thema ‘Meer dan een dak. Geloven in delen’, om (opnieuw) geïnspireerd te raken door het werk van de kerk voor mensen die…

Diakonia

Maak jongeren warm voor diaconaat – 6 tips

Hoe betrekken we jongeren bij diaconaat? Deze vraag hebben veel diaconieën en ZWO-groepen. Doe uw voordeel met deze tips van JOP, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk. Tip 1. Laat u kennen Wat weten jongeren van diaconaat? Veel jongeren kunnen geen antwoord geven op vragen als: Wat is een diaken, en wíe zijn diaken in…