Nieuwe manieren om mensen in nood te helpen

Diakonia

De kerk is een maatschappelijk factor van belang. Dat bleek ook vandaag weer op de 121e Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie. Zo’n 1100 diakenen, predikanten en zwo-leden kwamen bijeen rond het thema ‘Meer dan een dak. Geloven in delen’, om (opnieuw) geïnspireerd te raken door het werk van de kerk voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De kerk weet mensen in nood nog steeds te bereiken met effectieve hulp. De samenleving verandert, de overheid trekt zicht meer terug. En mensen in nood kloppen niet meer automatisch aan bij de kerk. Daarom zijn nieuwe manieren ontwikkeld om deze mensen te kunnen ondersteunen. De voedselbanken en Schuldhulpmaatje zijn hier voorbeelden van.

Kerkelijk noodfonds: nieuwe manier van hulp

De op de Landelijke Diaconale Dag gepresenteerde kerkelijke noodfondsen zijn een mooie aanvulling hierop. Via zorg- en hulp professionals komen verzoeken voor een financiële bijdrage binnen. Een noodfonds voorziet in incidentele uitgaven, zoals een wasmachine of een fiets. Daarmee is zo’n noodfonds een waardevolle aanvulling op al bestaand aanbod om mensen in armoede te ondersteunen.

Presentatie toolkit noodfondsen

Op de Landelijke Diaconale Dag presenteerde Kerk in Actie een toolkit kerkelijke noodfondsen. Hiermee kunnen geïnteresseerde lokale gemeenten een antwoord vinden op alle vragen die kunnen leven bij het starten van een noodfonds. Op dit moment zijn er 150 lokale gemeenten van de Protestantse Kerk betrokken bij een noodfonds. Vaak zijn dit interkerkelijke fondsen en doen andere plaatselijke kerken ook mee.

Rol kerk gewaardeerd

De kerk speelt een relevante en gewaardeerde maatschappelijke rol. Deze rol wordt breed gezien en gewaardeerd. De Protestantse Kerk heeft laten onderzoeken hoe Nederlanders denken over de hulp die kerken bieden. 90 procent van de Nederlanders waardeert de maatschappelijke functie van de kerk. Dat geldt niet alleen voor gelovigen, maar óók voor mensen die niet gelovig of kerkelijk zijn. Tweederde is het eens met de stelling dat zwakke groepen zonder kerken meer aan hun lot worden overgelaten.

Kerk moet stem verheffen

De kerk hoort volgens ongeveer 80 procent van achterban van de kerk een spreekbuis te zijn namens mensen die geen stem hebben in de samenleving. De kerk zou frequenter een spreekbuis moeten zijn voor kinderen die in armoede leven, zowel in Nederland als ver weg.

Meer nieuws

Hulp internationaal

Huis-aan-huis collecte

29 november-5 december: Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland Het is bijna zover. Van 29 november-5 december collecteren we – volledig coronaproof! – voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten sommigen daar…

Diaconale overdenkingen

Diaconale overdenking bij 2 Koningen 4:1-7

Praktisch Diaconaat. De profeet Elisa zegt in dit Bijbelgedeelte twee dingen niet. Hij zegt niet “dat je zonen zullen worden opgehaald en als slaven worden meegenomen, dat is jouw probleem, jij hebt die schulden gemaakt en niet anderen”.Ook zegt hij aan de andere kant niet tegen de vrouw “ga rustig zitten, ik maak het in…