Brochure: De inzameling der gaven

Diaconale bibliotheek

Uitgeverij: Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk (1993)