Blog week 9 – diaconaal consulent

Zoals heel Zwolle heeft vernomen was er in de nacht van zaterdag 8 februari naar zondag 9 februari een brand in de Keersluis. Twee bewoners van de brandende appartementen moesten direct hun woning verlaten zonder ook maar iets te kunnen meenemen. Ze hadden niet meer dan wat ze dat moment aan hadden.

Op zondag 9 februari werd in de Oosterkerk, en wellicht ook in andere kerken, door de diaken van dienst voorbede gedaan voor de gedupeerden van deze brand.

De maandag daarop stond één van de gedupeerden ‘op de stoep’ bij de diaconie met de vraag of de diaconie kon bijspringen met een bijdrage voor de eerste levensbehoeften. De diaconie heeft via het kerkelijk noodfonds een bijdrage verstrekt. De man kon zo wat eten en drinken kopen en wat meer kleren aanschaffen dan de joggingbroek die hij van een familielid had geleend.

Mooi om zo als diaconie de zondag met de maandag en woord en daad met elkaar te verbinden.

Meer blogs

Met een andere blik

In deze uitgave van Gaandeweg komt o.a. aan de orde in hoeverre de coronapandemie het afgelopen jaar heeft geleid tot een ommezwaai in het kerkelijk werk. Welke veranderingen zijn opgetreden of welke aanpassingen zijn gedaan? Missen we mensen?Bij het begin van de pandemie in het voorjaar van 2020 waren er helpende handen te over. Mensen…

Blogs van de diaconaal consulent

Op deze blog hoop ik, Wim van Ree, als diaconaal consulent met enige (on)regelmaat wat te schrijven over wat ik door de week in mijn werk tegenkom en wat mooi, leerzaam of interessant is om door te geven. Het zal als het gaat om concrete personen wel worden geanonimiseerd waardoor ieders privacy optimaal is gewaarborgd.

Diaconale overpeinzingen aan het eind van 2020 en begin 2021

Aan het begin van het jaar begonnen we met veel optimisme. Ook zo’n mooi getal 20-20. Het jaar van misschien een omslag en nieuwe mogelijkheden.Aan het begin van het jaar was corona letterlijk en figuurlijk nog ver ons bed. Medio maart werden we op de feiten gedrukt. Het coronavirus bereikte ons land en onze stad.Ondanks…