Blog week 9 – diaconaal consulent

Zoals heel Zwolle heeft vernomen was er in de nacht van zaterdag 8 februari naar zondag 9 februari een brand in de Keersluis. Twee bewoners van de brandende appartementen moesten direct hun woning verlaten zonder ook maar iets te kunnen meenemen. Ze hadden niet meer dan wat ze dat moment aan hadden.

Op zondag 9 februari werd in de Oosterkerk, en wellicht ook in andere kerken, door de diaken van dienst voorbede gedaan voor de gedupeerden van deze brand.

De maandag daarop stond één van de gedupeerden ‘op de stoep’ bij de diaconie met de vraag of de diaconie kon bijspringen met een bijdrage voor de eerste levensbehoeften. De diaconie heeft via het kerkelijk noodfonds een bijdrage verstrekt. De man kon zo wat eten en drinken kopen en wat meer kleren aanschaffen dan de joggingbroek die hij van een familielid had geleend.

Mooi om zo als diaconie de zondag met de maandag en woord en daad met elkaar te verbinden.

Meer blogs

Genieten van genoeg

Genieten van genoeg, een uitspraak van oud Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers. Een uitspraak die prima past bij het thema van dit nummer van Gaandeweg ‘Vieren en vasten’. Het vasten wordt vooral in verband gebracht met de periode van de veertigdagentijd. Het vasten is dan voor een bepaalde periode die wordt afgesloten waarna weer wordt overgegaan…

Een verhaal om warm van te worden

Vrijdagmorgen 15 oktober melde zich op het kerkelijk bureau een  mevrouw die mij wilde spreken. Zij bracht € 250,–. Wat wil het geval. Mevrouw heeft in 1999 van de commissie gezamenlijke kerken (=kerkelijk noodfonds) een bijdrage van ƒ 250,– (gulden) ontvangen. Daarvoor kon zij een fiets kopen die zij dringend nodig had. Het gaat nu…

Blogs van de diaconaal consulent

Op deze blog hoop ik, Wim van Ree, als diaconaal consulent met enige (on)regelmaat wat te schrijven over wat ik door de week in mijn werk tegenkom en wat mooi, leerzaam of interessant is om door te geven. Het zal als het gaat om concrete personen wel worden geanonimiseerd waardoor ieders privacy optimaal is gewaarborgd.