In 'Verhalen uit de praktijk' vertelt de diaconaal consulent Wim van Ree over gebeurtenissen waar hij mee te maken krijgt. Deze verhalen hebben als doel om te laten zien wat de diaconie doet en wat diaconaat inhoudt.
Vanuit privacy overweging zijn er uiteraard geen namen of verwijzingen naar herkenbare personen, tenzij hier toestemming voor gegeven is.