Vrijwilligers gezocht voor Stichting Judaica Zwolle

Algemeen

In 1987 is de Stichting Judaica Zwolle opgericht met als doelstelling het verspreiden van kennis over de joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur. Nu de beperkende maatregelen langzaam maar zeker worden opgeheven, wordt aan een “doorstart” gewerkt om de werkzaamheden weer nieuw leven in te blazen. Daarvoor zijn
veel nieuwe vrijwilligers nodig. De stichting verricht haar activiteiten in de fraaie synagoge van Zwolle.
Kijk op www.judaica-zwolle.nl om een idee te krijgen van alle activiteiten. Via het mailadres secretariaat@judaica-zwolle.nl kan je je melden bij Wim Nevel. Het zou leuk zijn als je in je mail iets over jezelf wilt vertellen. Dan neemt Wim contact met je op om vragen te beantwoorden, meer informatie te geven en/of je bij de stichting te introduceren.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Zeven werken in Amsterdam

Diaconie in beeld. Uitgave van de Diaconie van de Prot. Gem. Amsterdam

Diaconale bibliotheek

Boek: De ongeziene gezien

In dit boek zijn acht verhalen opgetekend van mensen die door heel verschillende omstandigheden in een kwetsbare situatie zijn gekomen. Het zijn ontmoetingen met mensen die de moed hebben gehad om met ontwapenende openheid over zichzelf te vertellen. Het zijn ontroerende verhalen over hun strijd en keuzes, over moeite en kracht, angst en onvermogen, maar…

Diaconale bibliotheek

Boek: Diaconaal doen doordacht

Op 2 februari 2018 werd in de Bergkerk te Amersfoort een derde handboek diaconiewetenschap gepresenteerd. ‘Diaconaal doen doordacht’ is geschreven door de redactie Handboek Diaconiewetenschap en enkele aangezochte auteurs. Het belangrijkste deel van dit boek is de beschrijving, doordenking en evaluatie van tien voorbeelden uit de diaconale praktijk. De inleiding gaat in op de aard…