Vrijwilligers gezocht voor Stichting Judaica Zwolle

Algemeen

In 1987 is de Stichting Judaica Zwolle opgericht met als doelstelling het verspreiden van kennis over de joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur. Nu de beperkende maatregelen langzaam maar zeker worden opgeheven, wordt aan een “doorstart” gewerkt om de werkzaamheden weer nieuw leven in te blazen. Daarvoor zijn
veel nieuwe vrijwilligers nodig. De stichting verricht haar activiteiten in de fraaie synagoge van Zwolle.
Kijk op www.judaica-zwolle.nl om een idee te krijgen van alle activiteiten. Via het mailadres secretariaat@judaica-zwolle.nl kan je je melden bij Wim Nevel. Het zou leuk zijn als je in je mail iets over jezelf wilt vertellen. Dan neemt Wim contact met je op om vragen te beantwoorden, meer informatie te geven en/of je bij de stichting te introduceren.

Meer nieuws

Algemeen

Week van Gebed voor de eenheid

De Week van Gebed is van zondag 16 januari tot en met zondag 23 januari 2022. Het materiaal t.b.v. dezeweek is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschapleven zij in en regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheidvaak ver te zoeken…

Update (3) project ‘Nieuwe kansen Straatmeisjes in Ghana’

De giften blijven voor bovengenoemd  project binnenkomen. De teller staat intussen al op ruim € 6700, waarvoor heel hartelijk dank!  Met uw gift krijgen vele meisjes een nieuwe kans. Zie  Nieuwe kansen voor straatmeisjes | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)   Uw gift blijft welkom op  Diaconie Adventskerk NL 30 RABO 0113 9026 38 ovv Straatmeisjes Ghana