Basisdocument handreiking en tips in tijden van de coronacrisis

Algemeen

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. De kerk is echter wel geroepen om in deze tijd van spanning en onzekerheid, hoop en troost te bieden en te verspreiden.

Enkele bij het Diaconaal Platform aangesloten diaconieën hebben gevraagd wat we als diaconie, kerk of als individueel kerklid in Zwolle kunnen doen. De stuurgroep van het DPZ heeft op maandag 16 maart 2020 een extra vergadering belegd om wat concrete handreikingen te doen en zaken in overweging te geven.

Hierbij is het Diaconaal Platform een aantal documenten aangereikt die we hebben gebruikt in deze handreiking t.w.:

– Magazine ‘Hoe de vroege kerk omging met twee ingrijpende epidemieën’. Een uitgave van Missie Nederland.

– Artikel ‘Het is even (niet) anders’ van de hand van Derk Jan Poel van het Diaconaal Steunpunt.

– E-flits van de Raad van Kerken van 16 maart 2020.

– Basisgebed van de Bisschoppenconferentie Nederland.

In deze handreiking willen we een aantal concrete tips geven die overal zijn te gebruiken. Daarna zoomen we in de op de Zwolse situatie en wat daar concreet wordt aangeboden.

Wat kunnen we concreet doen?

Een belangrijke basishouding is om kalm te blijven. Christenen hoeven niet in paniek te raken. Zij leven immens voor Christus die ons in staat stelt nuchter te blijven en goed te doen voor anderen (zie 2 Timotheüs 1:7). Elke keer als we in de verleiding komen om toe te geven aan angst, kunnen we een bewuste keuze maken om toch in vertrouwen te reageren. Gebed is daarbij belangrijk. We kunnen dan onze gerustheid overgeven aan God.

Verder kunnen we God vragen wat Zijn bedoeling is in deze moeilijke omstandigheden. Op God vertrouwen en goed doen voor anderen houdt in dat hamsteren niet de juiste handelwijze is. Dit is een vorm van hebzucht waarmee anderen letterlijk tekort wordt gedaan. Hamsteren beperkt de beschikbaarheid van noodzakelijke producten die anderen misschien harder nodig hebben. Het gaat om solidariteit met iedereen die het nodig heeft.

Wat kun je doen met gevouwen handen?

– Bid voor mensen die ziek zijn en/of in quarantaine leven. Dat ze het mogen volhouden en worden genezen.

– Voor mensen die soms in totale eenzaamheid door het virus stervende zijn en voor hun dierbaren, ook als zij niet bij het sterven kunnen zijn.

– Voor artsen en verplegend personeel dat juist nu veel van hen wordt gevraagd. Bid om kracht en wijsheid om de juiste beslissingen te nemen.

– Voor de overheid en andere leiders van ons volk en de volken om ons heen. Dat hun beslissingen daadwerkelijk dienstbaar zullen zijn aan de samenleving.

– Bid tegen de verspreiding van het virus in achtergebleven gebieden, in krottenwijken en in kampen als op de Griekse eilanden.

– Bid voor mensen die door sluiting van noodvoorzieningen op straat moeten leven en geen dak boven hun hoofd hebben en daarom nog meer kwetsbaar zijn.

– Bid voor hen die door de genomen beslissingen van de overheid hun inkomsten mislopen en voor wie de financiële toekomst onzeker is.

Basisgebed (van de Bisschoppenconferentie Nederland):

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Wat kun je doen met de handen uit de mouwen? (uiteraard met in achtneming van de maatregelen van het RIVM).

– Maak je bekend in de buurt of in de straat. Doe een briefje in de bus bij mensen die nu niet meer buiten (kunnen) komen. Bied aan om boodschappen te doen of een luisterend oor te zijn.

– Maak een bellijst van mensen die eenzaam thuis zitten. Dat zij gebeld of bezocht worden om zo de eenzaamheid te doorbreken. Een luisterend oor en een vriendelijke  woord voor hen die zich zorgen maken over de ontwikkelingen.

– Stuur een kaartje of breng iets anders zodat mensen weten dat ze niet worden vergeten.

– Ondersteun hen die in de zorg werken door mee te leven, of door te helpen met het bereiden van een maaltijd, wat huishoudelijke taken te doen of als oppas voor de kinderen.

– Organiseer nu de kerken dicht zijn een buurtzondag. Ga de wijk in om een bloemetje te bezorgen bij alleenstaanden, een tuintje op te knappen enz.

– Let op mensen die het financieel al moeilijk hebben. Door de lege schappen blijven de duurdere artikelen over die juist voor deze mensen niet zijn te betalen. Koop zelf niet meer dan nodig is en houd rekening met elkaar.

– Houd mensen in de gaten die door sluiting van allerlei voorzieningen of andere maatregelen een gedeelte of heel hun inkomen dreigen kwijt raken. Denk aan ZZP’ers of mensen in de horeca.

Stuurgroep Diaconaal Platform Zwolle.

Meer nieuws

Armoede

Brochure: Armoede en recht doen

Uitgeverij: Werkgroep Arme kant van NL/ EVA / Kerk in Actie (2010). Helpen onder protest in de praktijk.

Diaconale bibliotheek

Boek: Verkondig het Koninkrijk

De visie op christelijk werk onder armen in de Derde Wereld is de laatste decennia sterk veranderd. Met dit boek wil de auteur, directeur van de evangelische hulpverleningsorganisatie Tearfund Nederland, het nieuwe denken vanuit een evangelische visie onder de aandacht van betrokken christenen in Nederland brengen. Kern van het betoog is de overstap van het…

Armoede

Boek: Om sociale rechtvaardigheid

De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting (2000)