Handreiking ‘Eenzaamheid en kerk’

DPZ

Op maandag 24 februari jl. is tijdens het Diaconaal Beraad van het Diaconaal Platform Zwolle de handreiking ‘Eenzaamheid en kerk’ gepresenteerd. De handreiking is een weerslag van een seizoen bezinning van het Diaconaal Platform over dit onderwerp.

Deze handreiking is voor ieder die te maken heeft met het onderwerp of erin is geïnteresseerd, beschikbaar.

De handreiking is te verkrijgen op het kerkelijk bureau aan de Molenweg 241 (openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.00 uur).

Wilt u het toegestuurd krijgen, stuurt u dan even een mail met uw naam en adres naar consulent@diaconiezwolle.nl of telefonisch bestellen via 06-1018 6422.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Vieren en delen

De verhouding tussen liturgie en diaconieLiturgie en diaconie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch beleven veel christenen liturgie en diaconie vaak als gescheiden werelden. Liturgie wordt gevierd in het kerkgebouw en geassocieerd met spiritualiteit, gebed, ritueel en symboliek. Bij diaconie denken velen aan activiteiten die daarbuiten plaatsvinden, in de samenleving. Liturgie lijkt meer gericht op…

Diaconale bibliotheek

Boek: Arm en rijk

In de internationale bestseller Arm & Rijk geeft Landes op heldere wijze antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld.David Landes verdedigt met verve de stelling dat de rijke landen relatief open samenlevingen waren, voortdurend gericht op uitbreiding van kennis. Reeds aan het einde…