Dag van de mantelzorg

DPZ

Op dinsdag 10 november a.s. is het weer de jaarlijkse dag van de mantelzorg. Op deze dag willen we mantelzorgers in het zonnetje zetten en laten merken dat zij worden gewaardeerd. Terecht, er wordt door deze mensen veel werk in stilte verricht en vaak is het  onzichtbaar.

Het thema voor dit jaar is ‘Verras de mantelzorger’.

Het begrip mantelzorg werd in 1972 geïntroduceerd door de medicus Johannes Hattinga Verschure. Volgens hem is mantelzorg, citaat: ‘alle zorg die genoten in een klein sociaal netwerk aan elkaar gegeven op basis van vanzelfsprekendheid en bereidheid tot wederkerigheid’. In de Wmo die in 2007 is geïntroduceerd, zijn de ideeën van Hattinga Verschure terug te vinden.

Mantelzorg is zorgen voor een langere periode voor iemand met een ziekte of beperking met wie zij een persoonlijke relatie hebben, bijvoorbeeld iemand uit het gezin, de familie, buurt of vriendenkring. Het gaat om meer dan gebruikelijke zorg. Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn.

Inmiddels zijn er in Nederland 4,4 miljoen mantelzorgers. Want hoewel mantelzorg heel vanzelfsprekend lijkt, is het tegelijkertijd heel bijzonder. Daarom op 10 november de extra aandacht voor mantelzorgers.

Als Diaconaal Platform willen we juist dit jaar extra aandacht voor de mantelzorgers vragen nu in de coronatijd veel activiteiten zijn weggevallen.

We willen vragen of in jullie kerk of gemeente op zondag 8 november in de dienst hier aandacht aan geschonken kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door een mededeling in de nieuwsbrief en/of in de voorbede. Hiervoor geldt ’s lands wijs, ’s lands eer. Wellicht zijn er in jullie gemeente of kerk ook nog andere mogelijkheden om hier aandacht aan te geven.

Voor ondersteuning kunnen mantelzorgers terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. Dit Steunpunt is een onderdeel van ‘Zwolledoet’ en is het startpunt van mantelzorgondersteuning in Zwolle. Meer informatie op www.zwolledoet.nl. Tot slot willen we jullie nog attenderen op de Mantelzorgwaardering 2020. Op de website www.mantelzorgwaarderingzwolle.nl treffen jullie een aanvraagformulier en meer informatie aan.

Meer nieuws

Pionieren op religieus gebied

Ruimte om te pionieren, te experimenteren met vormen van kerk-zijn. De Protestantse Kerk deelt wat de huidige ontwikkelingen zijn in Nederland en wat dit kan betekenen per regio. Op 31 mei vond een Pioniersdag plaats in Zwolle. Pionier Hans Tissink was aanwezig. Geïnspireerd door de Moderne Devotie, heeft hij een boek geschreven: ‘Ontmoetingen met Moderne Devotie….

Algemeen

Warmetruien dag

Op vrijdag 11 februari is alweer de 16e verjaardag van Warmetruiendag!Warmetruiendag is de vrolijkste én grootste klimaatactie van Nederland. Maar liefst 70% van de energie -wereldwijd- kunnen we besparen door slimmer met energie om te gaan! Je kunt meedoen door de verwarming lager te zetten (misschien doe je dat al), trek een extra (foute �)…