Brochure: Dossier armoede in Nederland

Armoede

Auteur: Marije van Dodeweerd. Uitgeverij: Werkgroep Arme kant van NL/ EVA (2004).

Feiten en ervaringen.

Meer nieuws

Jezus incognito voor en door ons

Het thema van de laatste uitgave van dit jaar van Gaandeweg (Verborgene die bij ons zijt) is de tekst van een lied dat in de loop naar Pasen vaak wordt gezongen. Vallen Kerst en Pasen dan op één dag? Een lastige, maar ook een spannende en uitdagende zoektocht. Iemand die zich heeft verborgen, wil bewust…

Diaconale bibliotheek

Boek: Augustinus over diakens

Het ambt van diaken wordt vaak verbonden met ‘dienstbaar zijn’, bij uitstek aan de armen. Maar wie de vroege kerk bestudeert, ontdekt dat diakens vooral ‘verbinders’ waren, bijvoorbeeld tussen de kerk en de wereld. Een diaken kon voor de armen zorgen maar ook voor de relatie met het hof. Leiderschapen leraar zijn behoorde eveneens tot…

Diaconale bibliotheek

Boek: Diaconie

Dienst van liefde aan mensen in nood, gedragen door vrijwilligers, hartszaak van het christelijk geloof, core business van de kerk, eredienst – zo wordt in dit boek diaconie verstaan. De vraag is: hoe kan diaconie in en vanuit locale geloofsgemeenschappen in Nederland behartigd en bevorderd worden met het oog op de toekomst? Hoe staat de…