Boek: Diaconaat, hoe doe je dat?

Diaconale bibliotheek

Als je voor het eerst diaken wordt, kom je tot de ontdekking dat diaconaat veel meer inhoudt dan je van tevoren had gedacht. Dit boek is geschreven om jou als startende of gevorderde diaken handvatten te bieden. Er wordt o.a. ingegaan op je rol als diaken in de diaconie en in de gemmeente, diaconale hulpverlening binnen en buiten de gemeente, het werelddiaconaat en het maken van financieel beleid.
Je vindt in dit boek ruim voldoende materiaal voor bezinning en onderling gesprek in de diaconie. De vele mooie en praktische voorbeelden die de auteurs aandragen zullen je inspiratie geven voor het diaconale werk in je eigen gemeente.
Om dicht bij de Bron van het diaconaat te blijven worden bij ieder hoofdstuk ook een lees- en liedsuggestie gegeven, met een aantal vragen om over door te praten.

Matthijs Geluk is gemeenteadviseur van Kerk in Actie en was tot 2014 programmacoördinator van het diaconale programma Luisterend Dienen.
Aart Peters is gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk in Nederland en voorheen diaconaal consulent.
Verder werkten mee: Dick Klein, Jan de Kluijver, Alie Leeflang, Steven van Loo, Gijs van Norden, Wim van Ree, Anco de Rooij, Piet Vergunst en Meo Wolswinkel.

Meer nieuws

Armoede

Boek: Armzalig

Meer dan 300.000 ” Nederlandse huishoudens leven in armoede. Dit boek beschrijft de dramatischegevolgen van het leven in armoede, maar gaat ook in op de rol van de overheiden van de kerken bij de bestrijding ervan. Het schetst de Bijbelse principesrond geld en goed, maar ook de concrete toepassing ervan in het dagelijksleven. Daarnaast is…