Kerkelijk Noodfonds

De commissie gezamenlijke kerken is een kerkelijk noodfonds waarop een beroep kan worden gedaan als dit niet meer kan op voorliggende voorzieningen.

De commissie is in 1988 in het leven geroepen door 4 diaconieën/caritasinstelling. Deze kerken bemerkten dat de voorzieningen in Zwolle niet waterdicht zijn en er mensen buiten de boot vielen, omdat voor hen juist niet die voorziening er was. In de loop van de ruim 30 jaar heeft de commissie zich ontwikkeld zowel qua samenstelling als de inhoud van de hulp.

De commissie gezamenlijke kerken is in 2020 een samenwerkingsverband van de Diaconie Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle, Diaconie Protestantse Gemeente Berkum (de Hoofdhof), Diaconie Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Zwolle-Centrum, Zwolle-Zuid en Berkum, Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle en de Parochiële Caritas Instelling Zwolle e.o. (RK). Elke diaconie heeft een afvaardiging in de commissie die zonder last of ruggespraak een beslissing mag nemen.

Voor de boordeling van aanvragen en verzoeken hanteert de commissie werkafspraken en criteria.

De commissie verleent bijdragen aan ingezetenen van de gemeente Zwolle die op voorliggende voorzieningen geen beroep meer kunnen doen en die geen lid zijn van een kerk of geloofsgemeenschap. Is degene voor wie de aanvraag wordt ingediend wel lid van een kerk dan is de aanvraag in eerste instantie een verantwoordelijkheid van die betreffende kerk.

De commissie verstrekt in principe geldelijke bijdragen voor kosten levensonderhoud, voorziet in een bijdrage om een belemmering op te heffen om zelf inkomsten te verwerven of een bijdrage die stimuleert zelf inkomsten te genereren, zulks ter beoordeling aan de commissie. Kortom, in verreweg de meeste gevallen gaat het om leefgeld voor de dagelijkse boodschappen of levensonderhoud.

Een aanvraag bij de commissie moet worden gedaan door een hulpverlener, bijvoorbeeld iemand van het Sociaal Wijkteam, Sociaal Raadslieden of andere hulpverleners. Hiervoor kan men gebruik maken van een eenvoudig en kort aanvraagformulier (zie bijlage).

Verder kijkt de commissie bij haar beoordeling niet naar afkomst, etniciteit of welke achtergrond dan ook. De commissie heeft  geen missionaire motieven en helpt zonder onderscheid des persoons. Het motto is ‘helpen waar geen helper is’.

De commissie heeft na 30 jaar in Zwolle actief te zijn een bekende naam gekregen. In Zwolle en zelfs in Nederland is het concept uniek te noemen. De commissie wordt door de hulpverlening, de gemeentelijke overheid en andere organisaties herkent en erkent als een aanvullende en onmisbare schakel in de zorgketen van Zwolle en is als zodanig ook niet meer weg te denken.

De kracht en het onderscheid van het werk van de commissie is dat zij snel en op korte termijn een besluit kan nemen waardoor verzoeken snel en effectief kunnen worden afgehandeld.

Mocht u meer informatie willen hebben, neem gerust contact met ons op.

Commissie Gezamenlijke Kerken.

Meer informatie is te verkrijgen bij de secretaris van de commissie: Wim van Ree. Email: consulent@diaconiezwolle.nl. Telefoon: 038 – 4217 596  of  06 – 1018 6422.