De diaconale overdenkingen worden bij toerbeurt geschreven door de voorzitter van de diaconie en de diaconaal consulent.