Collecte doelen

Collecte doelen

Collecte doelen

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten In de erediensten wordt gecollecteerd voor doelen die via de diverse sites van de afzonderlijke wijken worden bekendgesteld. Het blijft echter mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid om bij te dragen via het zogenaamde ‘digitaal collecteren’ via de Kerkgeldapp. Zie voor meer informatie www.pknzwolle.nl. Voor…