Boek: Armzalig

Armoede

Meer dan 300.000 ” Nederlandse huishoudens leven in armoede. Dit boek beschrijft de dramatische
gevolgen van het leven in armoede, maar gaat ook in op de rol van de overheid
en van de kerken bij de bestrijding ervan. Het schetst de Bijbelse principes
rond geld en goed, maar ook de concrete toepassing ervan in het dagelijks
leven. Daarnaast is er veel aandacht voor de praktijk van de
schuldhulpverlening.