Update project Veilig Koken voor Vrouwen in Bangladesh

Adventskerk-Oosterkerk

De afgelopen maanden is er in de Adventskerk en Oosterkerk geld bijeen gebracht via
bankrekening, collectes, paarse bussen en spaardoosjes. In totaal is ontvangen: € 3.321,17. Een fantastisch bedrag, waarvoor hartelijk dank.

Tevens heeft Ineke den Braber een sponsorloop voor dit project gedaan. Zaterdag 11 juni werd in Zwolle de halve marathon gelopen. Een geweldig evenement waar we enorm van hebben genoten. Gemeentelid Ineke den Braber heeft daar een tijd neergezet van 2.12.59. Haar streeftijd was 2.17 (een halve minuut sneller dan de vorige keer) en dat betekent dat ze dus 4 minuten (8 x 0,5 minuut) sneller heeft gelopen. Een topprestatie.
De ZWO commissies van de Advents-Oosterkerk zijn dubbel blij omdat veel gemeenteleden van beide kerken Ineke gesponsord hebben ten gunste van het ZWO project, veilig koken in Bangladesh. De totale opbrengst wordt geschat op een fors bedrag van 300 à 400 euro.

Uiteraard kunt u een bijdrage blijven storten op bankrekening NL87RABO 0373 739 974 t.n.v. Diaconie van de Prot. Gemeente Zwolle ZWO Commissie Oosterkerk ovv Koken in Bangladesh

ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk

Projecten