Update (3) project ‘Nieuwe kansen Straatmeisjes in Ghana’

Adventskerk-Oosterkerk

De giften blijven voor bovengenoemd  project binnenkomen. De teller staat intussen al op ruim € 6700, waarvoor heel hartelijk dank!  Met uw gift krijgen vele meisjes een nieuwe kans. Zie  Nieuwe kansen voor straatmeisjes | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)  

Uw gift blijft welkom op  Diaconie Adventskerk NL 30 RABO 0113 9026 38 ovv Straatmeisjes Ghana

Projecten