Theologische doordenking: Metamorfosen van religie en het diaconaat

Diaconale bibliotheek

DISK studiereeks nr.44: Een theologische doordenking van diaconaat nav het boek ‘Metamorfosen – over religie en cultuur’ van Erik Borgman.