Helpen waar geen helper is

Webredacteur | 1 april 2020

Deze keer een blog die niet is geschreven door onze diaconaal consulent, maar over de diaconaal consulent, Wim van Ree.

De website van de diaconie is sinds enige tijd online in de nieuwe vorm en er wordt nog steeds gewerkt aan het vullen van de diverse rubrieken. Een belangrijke bron daarvoor is Wim. Echter, net als vele anderen, worden ook zijn werkdagen inmiddels bepaald door de coronacrisis. Waar het in het begin mogelijk leek om vanwege geschrapte vergaderingen tijd te kunnen besteden aan het wegwerken van wat achterstanden, blijkt het tegendeel echter waar te zijn.

Op de diaconieën wordt een zwaar beroep gedaan. Mensen die financieel kwetsbaar zijn, zijn nu ook degenen die het eerst in de problemen komen. En voor hen zijn (vooralsnog) geen regelingen vanuit de regering. Te denken valt aan vluchtelingen en mensen die van minder dan het minimum inkomen moeten ronkomen. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de supermarkten: doordat mensen hamsteren zijn er veel lege schappen en zijn alleen de duurdere producten nog voorradig. Dat kost dus meer, als ze die überhaupt al kunnen kopen.

Afgelopen week is in Zwolle de Coalitie Noodhulp Zwolle gevormd. Deze bestaat uit Stichting Present, het Noodfonds Zwolle, de Stichting Voor Elkaar Zwolle en het kerkelijk noodfonds van de Commissie Gezamenlijke Kerken. Deze coalitie hoopt deze week van start te gaan en wil de krachten bundelen om de noodhulp zo snel en effectief mogelijk in te zetten. Er wordt nogal wat verwacht aan hulpvragen, omdat een deel van de mensen nu nog kan rondkomen, maar wel snel inteert op de reserves, totdat ook die uitgeput zijn.

Naast deze activiteiten wordt de diaconie benaderd door PKN Kerk in Actie (KiA). KiA beheert het meldpunt ‘#nietalleen’ waar mensen zich kunnen melden die hulp nodig hebben bij boodschappen doen en dat soort zaken. Zwolse aanmeldingen komen bij de lokale diaconie terecht. De diaconie zorgen er dan voor dat de hulpvraag wordt uitgezet bij de organisatie die hiervoor de beste hulp kan aanbieden. In veel gevallen is dit bij organisaties als Present en Hart voor Zwolle.

Wij bidden Wim, en met hem alle anderen die hulp bieden waar geen helper is, Gods zegen toe.