Koffiemorgens op de Pierik beginnen weer!

Activiteiten

Nu de nodige versoepelingen zijn aangekondigd of ingevoerd, zijn we ook voorzichtig gaan denken over het hervatten van de koffiemorgens op de Pierik.
Om te kijken of hiervoor de nodige animo bestaat, willen we eerst een ‘proefmorgen’ houden en wel op donderdag 22 juli a.s.
De koffiemorgens beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in het speeltuingebouw aan de Geraniumstraat 1-1.
Welkom voor een kopje koffie, een spelletje of ontmoeting met andere mensen. Vertel het gerust door.

(Als er weer voldoende belangstelling is, worden de koffiemorgens voortgezet op de donderdagmorgens in de oneven weken om 10.00 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij Wim van Ree, tel. 06 – 1018 6422 of via de mail consulent@diaconiezwole.nl)

Projecten