In de collectedoelen wordt een beschrijving gegeven van de bestemming van de derde collecte tijdens de diensten in de wijkgemeenten van de PGZ.