Brochure: Helpen onder protest.

Armoede

Auteur: Evelyn Schwarz. Uitgeverij: Werkgroep Arme Kant van nederland/EVA en Kerk in Actie (2004).

Armoede is terug van nooit weggeweest, wie betrokken is bij het werk van een diaconie of parochiële caritas instelling weet dit. De laatste jaren neemt het aantal mensen die bij de kerken om (financiële) hulp vragen schrikbarend toe, vaak ook omdat zij door de mazen van het net van overheidsregelingen vallen.
In veel kerken wordt hulp geboden: concrete, directe financiele hulp, met goederen, ook door solidair te zijn en niet weg te lopen in de moeilijkheid, en  door te protesteren, stem te verheffen.
De brochure Helpen onder protest is een handreiking voor iedereen die in en vanuit kerken betrokken is bij armoede. Met onder andere een uiteenzetting van het overheidsbeleid, een hoofdstuk over op het spoor komen van verborgen, stille armoede, met ’tien geboden voor het omgaan met hulpvragen’, praktijkvoorbeelden, met tips voor het maken van een sociale kaart, literatuur en andere verwijzingen. Een oecumenische praktische uitgave voor de mensen die op praktische en haalbare wijze aan menswaardigheid willen werken.