Brochure: Fondsenboek 2020

Diaconale bibliotheek

Uitgeverij: Walburg Pers (2019)

Het bevat een overzicht van 1.423 fondsen. De door de overheid beoogde transparantie in de filantropische sector, verplicht Nederlandse vermogensfondsen meer gegevens, waaronder beleidsplannen en financiële informatie, openbaar te maken.

De nieuwe editie van FondsenBoek speelt in op deze ontwikkeling. Gegevens die voor u het verschil kunnen maken om uw fondsen- werving tot een succes te maken. Eerder genoemde transparantiedoelstelling beoogt fondsen te stimuleren hun gegevens adequater in te vullen.