Brochure: Diakonaal geld en de banken

Diaconale bibliotheek

Uitgeverij: Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk.