Boek: Zorg voor de kost

Armoede

Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700

Aan de hand van de geschiedenis van enkele arme gezinnen in Zwolle wordt een gedetailleerd beeld gegeven van het dagelijkse leven van deze bevolkingsgroep die doorgaans geen hoofdrol speelt in de studies over de 17de eeuw. Ruim aandacht wordt besteed aan het werk van de mannen, vrouwen en kinderen, aan de armenzorg, en aan de manier waarop de Zwollenaren met elkaar omgingen.