Boek: Zeven werken in Amsterdam

Diaconale bibliotheek

Diaconie in beeld. Uitgave van de Diaconie van de Prot. Gem. Amsterdam