Boek: Zeven maal zeven

Diaconale bibliotheek

Over sabbatjaar en jubeljaar als Gods bevrijdende econonie.