Boek: Verkondig het Koninkrijk

Diaconale bibliotheek

De visie op christelijk werk onder armen in de Derde Wereld is de laatste decennia sterk veranderd. Met dit boek wil de auteur, directeur van de evangelische hulpverleningsorganisatie Tearfund Nederland, het nieuwe denken vanuit een evangelische visie onder de aandacht van betrokken christenen in Nederland brengen. Kern van het betoog is de overstap van het traditioneel bedrijven van zending of werelddiaconaat naar een integrale, bijbels-holistische benadering van de verkondiging van het Koninkrijk: het holistisch werelddiaconaat waarin Woord en daad en kracht zijn gebundeld. Ingegaan wordt onder andere op het diaconaal werk in bijbels en historisch perspectief, armoede en rijkdom, consequenties van de nieuwe visie, de verhouding tot ontwikkelingswerk en de rol van de plaatselijke gemeenten in het door de auteur ontwikkelde model van holistisch werelddiaconaat. Bevat een uitgebreide bibliografie.