Boek: noodlot of onrecht?

Armoede

Dit boek is een document over een van de armste gezinnen in Nederland. Langzaam ontrolt zich de levensgeschiedenis van Irene Meermans en haar gezin, van vroege jeugd tot en met het contact met de Vierde Wereld-beweging (ATD). Juist haar deelname aan deze beweging heeft haar bestaan meer kleur gegeven; het zelfvertrouwen is met sprongen toegenomen (vandaar de (schuil)naam ‘Meermans’). De Vierde Wereld-beweging komt uitvoerig aan bod. De schrijver, zelf volontair in de Vierde Wereld-beweging, heeft al die ontwikkelingen opgetekend. Ook familiegeschiedenissen (zelfs tot 1750) worden in kaart gebracht; armoede wordt ‘doorgegeven’. Beleefde gebeurtenissen staan echter centraal. Zonder meer dramatisch is de uithuisplaatsing van de kinderen van Irene Meermans. Het is een begin van een strijd om de voogdij terug te krijgen. Verslagen van rechtszittingen en visies van hulpverleners vinden een plaats in de tekst. Het onrecht sijpelt soms van de pagina’s. De beschrijving geeft een indringend beeld ‘van binnen uit’.
(Biblion recensie, Drs. A. Raspe.)