Boek: Handboek voor de diaconiologie

Diaconale bibliotheek

Auteur: dr. T. Brienen, Uitgeverij: Groen (1999)

Inleiding in de theologie van de ‘bediening van het woord’ in al zijn dimensies