Boek: God in een kantelende wereld

Diaconale bibliotheek

In deze internationale bundel komen drie vragen aan de orde: Hoe kunnen de levensverhalen van arme mensen input leveren voor theologisch onderzoek? Op welke wijze draagt gemeenschap met de Drie-enige bij aan de kerkelijke eenheid in de verscheidenheid? Hoe kunnen we in prediking en liturgie Gods naam verbinden met het leven van alle dag, zonder abstract te klinken? De rode draad is de maatschappelijke context van geloof en kerk. Bijzonder is de samenwerking tussen praktische en systematische theologie.