Boek: De haat tegen het westen

Diaconale bibliotheek

In grote delen van de wereld wordt het Westen gehaat. Jean Ziegler beschrijft in een overrompelende, vlijmscherpe en schrijnende analyse waarom de haat tegen het Westen zo groot is en nog steeds groeiende. Hij onderzoekt de geschiedenis van deze haat die gedurende eeuwen werd gevoed door kolonialisme, slavernij en uitbuiting. Het leed dat de landen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika is aangedaan, de arrogantie en morele superioriteit waarmee het Westen heeft opgetreden en nog optreedt, de ontkenning van de identiteit van de arme volkeren en de voortdurende ‘economische oorlogsvoering’ van de rijke tegen de arme landen: dit alles vormt de kern van Zieglers onthutsende boek. Jean Ziegler betoogt dat pas wanneer we met de ogen van deze arme volkeren leren te kijken naar onze zogenaamde verworvenheden, en wanneer het Westen dat afschuwelijke verleden erkent, er een begin gemaakt kan worden om de haat te verminderen. De haat tegen het Westen is het betrokken, integere en alarmerende verhaal van een man die als lid van de commissie van de mensenrechten van de vn de hele wereld bereisde en een enorm inzicht heeft gekregen in wat niet-westerse mensen beweegt. Van Nigeria tot Bolivia, van de conferentiezalen in New York en Genève tot de armoedigste dorpen ter wereld, overal ervoer en onderzocht de auteur de diepe oorzaken voor de afkeer van het Westen.