Boek: Ballingen, buren en buitenlanders

Diaconale bibliotheek

De vreemdeling in de bijbel.

Cultuurhistorische en theologische beschouwingen over de wijze waarop de bevolking van het oudtestamentische Israël en andere landen in het Midden-Oosten zich tegenover vreemdelingen opstelde. Uitgegeven in samenwerking met de NCRV, Schepper & Co radio.

Veel mensen kennen het bijbelboek Ruth, een mooi verhaal over vreemdelingschap en integratie. De bijbelse voorschriften voor een goede behandeling van vreemdelingen kunnen ook nu nog op instemming rekenen. Maar Ezra’s maatregelen tegen gemengde huwelijken wekken bij de huidige lezer eerder weerstand. En wie is eigenlijk de vreemdeling in sommige verhalen? Zijn wij volgens de Bijbel zelf ook vreemdelingen?

In BALLINGEN, BUREN EN BUITENLANDERS komen veel kanten van het thema vreemdelingschap aan de orde. Algemene informatie over de positie van vreemdelingen in de bijbelse wereld wordt gegeven in een inleiding van professor Klaas Veenhof. Daarna volgen elf bijbelfragmenten waarin het thema een rol speelt. Bij elk fragment is door medewerkers van de vertaalafdeling van het NBG een toelichting geschreven, die wordt afgesloten door een aantal vragen. Deze vragen maken het boek en de ook zeer geschikt voor bespreking in een groep.