Amnesty actie “Write for Rights”

Hulp internationaal

Zoals elk jaar is het ook nu op 10 december, De Dag van de Rechten van de Mens! Op die dag kunt u van 10 tot 18 uur in het Cultuurhuis Stadshagen en in de Stadkamer in het centrum brieven schrijven en/of kaarten versturen voor de wereldwijde actie “Write for Rights”.
Op 6 december worden er in de Open Kring pakketjes uitgereikt om thuis te schrijven en u kunt ze dan op 13 dec. daar weer inleveren, of op dinsdag 10 dec. in het Cultuurhuisof in de bus doen bij Huub Wieringa, Strodekkerstraat 46. U kunt ook per mail een thuispakketje aanvragen bij huub.wieringa@wxs.nl.

Kom en schrijf gevangenen vrij!!!