Afronding project Straatmeisjes in Ghana

Adventskerk-Oosterkerk

We hebben onze actieve betrokkenheid bij het project Straatmeisjes in Ghana in een feestelijke dienst op 20 februari jl afgesloten. De financiële balans is intussen ook opgemaakt. Twee jaar activiteiten heeft het formidabele bedrag van € 13.335,97 opgebracht. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage, ook namens de meisjes.
ZWO-commissie Adventskerk-Oosterkerk

Projecten